تبریک قهرمانی تیم هندبال در سطح ناحیه

کسب عنوان قهرمانی مسابقات هندبال در سطح ناحیه و راهیابی به مسابقات استانی را  به اعضای تیم و مربی آنان جناب آقای مقتصدی تبریک عرض می نماییم.

Leave A Comment?

پنج + سیزده =