تبریک رتبه اول پرورش در ناحیه

کسب رتبه اول ناحیه و دوم استان در رشته پرورشی را به کلیه دانش آموزان و مربیان به خصوص معاونت محترم پرورشی آموزشگاه تبریک عرض می نماییم.

یک نظر بگذارید

چهار × یک =