بازدید مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان از دبیرستان شاهد معرفت

مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان قم به اتفاق  همراهان در تاریخ ۱۴/۸/۹۶ از دبیرستان شاهد معرفت

بازدید کردند.

 در این بازدید  جناب آقای شیخ الاسلام  با دبیران  و دانش آموزان گفتگو کردند.
ایشان  همچنین ضمن گفتگو و تبادل نظر با عوامل اجرایی،  وضعیت آموزشگاه را مورد بررسی قرار داد.
مدیردبیرستان نیز گزارشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی ارائه نمودند.
در پایان مدیر کل محترم از قسمت های مختلف آموزشگاه بازدید نمودند.

یک نظر بگذارید

شانزده − 5 =