اولین جلسه دیدار اولیا ودبیران

اولین جلسه ملاقات حضوری اولیاء و دبیران محترم پایه های هفتم ، هشتم و نهم در مورخ سیزدهم و پانزدهم آبان نود وشش

 برگزار گردید.  در این جلسه که با حضور حداکثری والدین آغازشد،ابتدا چند دقیقه ای را در ارتباط با اهداف دوره متوسطه اول صحبت شد

پس از آن دبیران محترم در ارتباط با برنامه های در حال انجام و برنامه های پیش بینی شده در آینده صحبتهایی کردندکه به طور خلاصه آورده می شود

مهمترین برنامه های در حال اجرا در کلاسها:

-فعال نمودن گروههای دانش آموزی در قالب گروههای ۳ یا ۴ نفره

-انجام دادن بعضی از تکالیف به شیوه گروهی در کلاس

-برگزاری آزمون های گروهی و با مشورت دانش آموزان

-استفاده از روشهای نوین آموزشی من جمله بارش مغزی،همیاری،نمایش و…

برنامه های آتی

اهمیت دادن مسائل پرورشی و در دستور کار قرار دادن بیشتر این مسائل

متنوع کردن تمرینات و تکالیف هفتگی

دادن تحقیقات آموزشی به دانش آموزان در قالب تحقیق و پژوهش ساده

همیاری خانواده ها در امرآموزش

استفاده بیشتر از کتاب خانه مدرسه و نوشتن کاربرگ مخصوص خلاصه نویسی که قبلا آماده شده است.

پیشنهادات والدین:

تقسیم بیشتر مسئولیت و افزایش حس مسئولیت پذیری دانش آموزان

نوشتن نکات کلیدی در دفتر مخصوص

 دانلود عکسهای دیدار اولیا و دبیران

یک نظر بگذارید

یازده + 9 =