کسب رتبه اول استانی دررشته نقاشی مسابقات جشنواره نوجوان سالم (یوسف زارعی هفتم ۱)

کسب رتبه اول استانی دررشته نقاشی مسابقات جشنواره نوجوان سالم را به دانش آموز یوسف زارعی را به ایشان و کادر آموزشگاه تبریک عرض نموده ، برای نامبرده موفقیت در کلیه مراحل زندگی از خداوند منان خواستاریم.

یک نظر بگذارید

شانزده − 9 =