تبریک قهرمانی تیم هندبال آموزشگاه

قهرمانی تیم هندبال دوره اول دبیرستان شاهدمعرفت
تیم دانش آموزی هندبال دبیرستان شاهدمعرفت بر سکوی قهرمانی مسابقات ورزشی ناحیه ۴ ایستاد
قهرمانی تیم هندبال  را (در سطح ناحیه ۴ )به مربی تیم آقای مقتصدی ، دانش آموزان و دبیران و کادر اجرایی مدرسه تبریک گفته وبه تیم هندبال  دست مریزاد میگوییم.

یک نظر بگذارید

20 − 19 =