کسب مقام سومی مسابقات فوتسال ناحیه

کسب مقام سومی مسابقات فوتسال ناحیه را به دانش آموزان ، اولیای گرامی و پرسنل آموزشگاه تبریک عرض می نمائیم و اززحمات دانش آموزان تیم فوتسال و جناب آقای موسوی سرمربی تیم تشکر می نمائیم.

Leave A Comment?

3 × سه =