بازدید مدیران و کارشناسان شاهد استان خوزستان از دبیرستان شاهد معرفت

به منظور تبادل تجربه و انتقال دستاوردهای آموزشی و پرورشی ،مدیران و کارشناسان شاهد استان خوزستان از دبیرستان شاهد معرفت در روز چهارشنبه ۹۵/۹/۱۷  بازدیدبعمل آوردند.
گروه اعزامی در آموزشگاه  حضور یافتند و ضمن بررسی برنامه های آموزشی و پرورشی ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به بحث و تبادل تجربیات خود پرداختند  در ضمن در ابتدای بازدید درهمین رابطه در محل دبیرستان جلسه ای برگزار شد و ضمن سخنرانی و خوش آمدگویی مدیریت محترم به بازدید کنندگان چند تن از دانش آموران به ارائه گزارش کار آموزشگاه پرداختند.

یک نظر بگذارید

سه + 18 =