انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی این مدرسه در سال تحصیلی۹۶-۱۳۹۵بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوطه راس ساعت ۹ صبح روزدو شنبه ۳/۸/۹۵ برگزارگردید  این آموزشگاه با رعایت کامل کلیه موارد خواسته شده به حمد الهی  توانست انتخابات شایسته ای را انجام دهد اهم گزارش این انتخابات  جهت اطلاع به شرح زیر می باشد:

۱-تشکیل جلسه برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی با حضور کادر اداری  مرکز وتوجیه مناسب اعضاء وتقسیم کار لازم و انتخاب اعضاء صندوق از میان دانش پژوهان غیر کاندیدا وآماده نمودن صندوق رأی ،نحوه اجرای مناسب انتخابات و…

۲- ایراد سخنرانی توسط معاونت تربيتي ومديريت محترم در مراسم صبحگاه  در خصوص جایگاه شوراهای دانش آموزی و لزوم مشارکت فعال،پویا ومسؤلانه  دانش پژوهان در این انتخابات و اعلام به آنان جهت ثبت نام درامر کاندیداتوری شورای دانش آموزی ونصب تراکت ها بروشورهای مربوطه.

۳-ثبت نام کاندیداهای انتخابات  وبررسی وضعیت آموزشی وانضباطی دانش پژوهان متقاضی کاندیداتوری.

۴-اعلام اسامی کاندیداها وفرصت جهت تبلیغات با هماهنگی شورای نظارت بر انتخابات.

۵- اجرای تبلیغات کاندیداها که در این زمینه به همه آنان این فرصت داده شد تا در مراسم صبحگاهی  در زمان مشخص نسبت به معرفی و اهم  برنامه ها واهداف آتی خود صحبت نمایند .  علاوه بر این تراکت های تبلیغاتی نیز در محل های مناسب نصب و شور وشوق لازم انتخابات کاملاً در سطح مرکز كاملا مشهود بود.

۶- انتخابات در ساعت ۹صبح وبا استقبال پرشور وبا نظارت اعضاء ستاد برگزاری انتخابات و حضورمسئول ستاد شاهد ناحیه آقای معظمی و آقای خوش گفتارآغاز گردید وحدود دو ساعت به طول انجامید .

۷- – شمارش آراء با حضور اعضاء وبا نظارت کامل ستاد مربوطه پس از اخذ آراء.

دانلود عکسهای انتخابات شورای دانش آموزی

یک نظر بگذارید

20 − 1 =