سوالات متن مطالعات هشتم تا نوبت اول

دریافت فایل

جواب دادن به احسان افتخاری برای لغو پاسخ دادن اینجا رو بزن

هفده + هشت =