1. اینا انگاری ی ذره قدیمی هستش اگ جدیدشوبزارین خیلی بهترمیشه.
    باتشکر

جواب دادن به فرزاد محمدی برای لغو پاسخ دادن اینجا رو بزن

یک × سه =